giphy-downsized-large.gif
 
Ըստ պատկերված փորձի՝ որոշի՛ր ալյումինի հալոգենիդի զանգվածը (կգ), եթե հալոգենի հետ անմնացորդ փոխազդած ալյումինը՝ փոխազդելով Fe3O4-ի հետ, առաջացնում է 632.4 գ զանգվածով ալյումինի օքսիդ:
 
Պատասխան՝