poroshki-nikelevie.jpg
 
Որոշի՛ր ստորև գրված ո՞ր նյութի լուծույթը օգտագործելով կառանձնացվի երկաթը ալյումինի և երկաթի փոշիների խառնուրդից:
 
 
Որոշի՛ր մետաղների խառնուրդը քո ընտրված լուծույթով մշակելուց հետո չլուծված մետաղի և աղաթթվի փոխազդեցությունից առաջացած 0.3 մոլ քանակով իոնային միացության զանգվածը (գ):
 
Պատասխան՝