image013.jpg78.jpg
 
1163.13 գ մետաղը միացություններում \(+2\) օքսիդացման աստիճան է դրսևորում: Ջրի անմնացորդ փոխազդեցությունից 190.176 լ (ն. պ.) ջրածին է անջատվել:
 
Որոշի՛ր.
 
1. Մետաղի հարաբերական ատոմային զանգվածը:
 
2. Ռեակցիայի հետևանքով առաջացած պինդ նյութի զանգվածը (գ):
 
 
Պատասխան 1՝
 
Պատասխան 2՝  գ