image_863008160108145947397.gif
 
Ջրի ժամանակավոր կոշտությունը կվերանա, եթե ջուրը եռացնենք:
 
Ստորև գրված բանաձևերից ընտրի՛ր այն նյութի բանաձևը, որը հեռանում է նստվածքի ձևով և որպես պատասխան ներկայացրու գազի ծավալը (լ, ն.պ.), որը կանջատվի 165.48 գ զանգվածով այդ նստվածքի ջերմային քայքայումից:
 
ա) Mg(NO3)2   բ) MgCO3  գ) Mg(HCO3)2  դ) MgSO4
 
Պատասխան՝  լ: