Ավարտի՛ր ստորև բերված ռեակցիայի ուրվագիրը և որպես պատասխան ներկայացրու ռեակցիայի արգասիքի մեկ մոլում էլեկտրոնների գումարային քանակը (մոլ):
 
Ca+Cl2
 
Պատասխան՝  մոլ: