Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. IIA խմբի մետաղների շառավիղների փոփոխության որոշումը ըստ՝ տրված շարքի 1Մ.
2. Ռեակցիայի արգասիքի մեկ մոլում էլեկտրոնների գումարային քանակի որոշում 2Մ.
3. Ըստ փոխարկումների շղթայի` կազմել քիմիական ռեակցիաների հավասարումները 5Մ.
4. Ջրի հետ փոխազդող մետաղի հարաբերական ատոմային զանգվածի որոշումը 4Մ.