Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. IIA խմբի մետաղների շառավիղների փոփոխության որոշումը ըստ՝ տրված շարքի 1Մ.
2. Ռեակցիայի արգասիքի մեկ մոլում էլեկտրոնների գումարային քանակի որոշում 2Մ.
3. Ջրի հետ փոխազդող մետաղի հարաբերական ատոմային զանգվածի որոշումը 4Մ.
4. Ըստ փոխարկումների շղթայի` կազմել քիմիական ռեակցիաների հավասարումները 5Մ.