Հողալկալիական մետաղի օքսիդի և հիդրիդի 485 գ հավասարամոլային խառնուրդը \(3\) լ ջրում լուծելիս անջատվել է 56 լ (ն.պ.) գազ և ստացվել լուծույթ:
 
Որոշի՛ր.
 
1. Օքսիդի զանգվածը սկզբնական խառնուրդում (գ):
 
2. Ալկալու զանգվածը ստացված լուծույթում:
 
3. \(36,5\) (%) զանգվածային բաժնով քլորաջրածին պարունակող աղաթթվի զանգվածը, որն անհրաժեշտ է ստացված լուծույթը չեզոքացնելու համար:
 
 
Պատասխան 1.  գ:
 
Պատասխան 2.  գ:
 
Պատասխան 3.  գ: