Ստորև գրված բանաձևերից ընտրի՛ր այն նյութի բանաձևը, որի առկայությամբ է պայմանավորված ջրի մնայուն կոշտությունը:
 
ա) Ca(HCO3)2
 
բ) Mg(HCO3)2
 
գ) MgCl2
 
դ) MgCO3
 
ե) MgSO4   
 
 
Քանի՞ գրամ նատրիումի կարբոնատ է անհրաժեշտ կոշտ ջրի նմուշից Mg2+ իոնները լրիվ հեռացնելու համար, եթե նմուշը պարունակում է 150.5 գ զանգվածով քո ընտրած նյութերի հավասարամոլային խառնուրդ:
 
Պատասխան՝  գ: