01eef599d3aa.jpg
 
Բրոնզից (պղնձից և անագից) ձուլված արձանի զանգվածը 1650 կգ է: Պղնձի զանգվածային բաժինը բրոնզում \(80\) % է:
 
Հաշվի՛ր.
 
1. Քանի՞ կիլոգրամ պղինձ է օգտագործվել այդ արձանը քանդակելիս:
 
2. Քանի՞ կիլոգրամ անագ է օգտագործվել այդ արձանը քանդակելիս:
 
3. Ինչի՞ է հավասար աղի զանգվածը (կգ), որը գոյանում է այդ երկու մետաղներից ավելի ակտիվը նոսր ազոտական թթվի մեջ լուծելիս:
 
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.
 
Պատասխան 3.