chemistry-atom-proton-electron-animation-17.gif
 
1. Ընտրի՛ր այն շարքը, որում մետաղական տարրերը դասավորված են ըստ ատոմների շառավիղների աստիճանական մեծացման:
 
2. Որոշի՛ր քո ընտրած շարքի առավել փոքր ատոմի շառավղով մետաղի առաջացրած բրոմիդի զանգվածը (գ), եթե փոխազդած (համապատասխան պայմաններում) ոչ մետաղի քանակն է՝ 0.8 մոլ:
 
Պատասխան՝  գ: