Ստորև գրված մետաղներից ո՞րը ոչ մի պայմանում օդի թթվածնով չի օքսիդանում:
 
ա) Al
 
բ) Au
 
գ) Mo
 
դ) Os
 
ե) V
 
զ) Pd