Որոշի՛ր` որն է հինգերորդ «ավելորդ» տարրը հետևյալ շարքերից յուրաքանչյուրում:
 
ա) Fe,Hg,Cl,Ag,Sr 
  
բ) Mg,S,K,Ga,V 
  
գ) Cs,Mo,Pt,Kr,Sc