d2d4f8deb06cdd04647fe6676fcc410d_i-193.jpg    Fullerene_C60.jpg
 
1. Նկարում պատկերվածներից ո՞րն է ֆուլերենի բյուրեղավանդակը:
 
 
2. Որոշի՛ր ֆուլերենի 9.27 մոլում առկա էլեկտրոնների քանակը (մոլ):
 
Պատասխան՝  մոլ