Որքա՞ն է \( IVA\) խմբի տարրերի ատոմների արտաքին էներգիական մակարդակում առկա էլեկտրոնների թիվը:
 
Ստորև ներկայացված տարբերակներից ընտրի՛ր հարցի ճիշտ պատասխանը: