1011313_1313_207.gif
 
Հետևյալ շարքից` SiOAl4C3TiO2, ընտրի՛ր այն միացությունը, որում \(IVA\) խմբի տարրի օքսիդացման աստիճանը դրական է: Պատասխանում նշի՛ր այդ միացության մոլեկուլում պրոտոնների գումարային թիվը:
 
Պատասխան՝