Ստորև բերված շարքից ընտրի՛ր \(IVA\) խմբին պատկանող տարրի բարձրագույն օքսիդի բանաձևը՝