Ամբողջացրու ստորև ներկայացված ռեակցիայի հավասարումը՝
 
C+H2
 
Որպես պատասխան ներկայացրու՝
 
1. Ռեակցիայի արգասիքի մեկ մոլում առկա էլեկտրոնների քանակը (մոլ):
 
Պատասխան 1.
 
2. Ածխածնի ցուցաբերած հատկությունը:
 
Պատասխան 2.