Բարդության աստիճանը
00:07:00
1. IVA խմբին պատկանող տարրի բարձրագույն օքսիդի բանաձևի ընտրություն 1Մ.
2. 9 IVA խմբի տարրերի ընդնանուր բնութագրի վերաբերյալ հարցի ճիշտ պատասխանի ընտրություն 2Մ.