Այրել են 607 կգ ածխի նմուշ, որը պարունակում է \(10\) % չայրվող խառնուրդներ:
 
Որոշի՛ր
 
1. Ածխածնի ատոմների քանակը (կմոլ) ածխի այդ նմուշում:
 
2. Այրման հետևանքով ստացված ածխածնի \((IV)\) օքսիդի ծավալը (մ³, ն. պ,):
 
3. Օդի ծավալը (մ³), որը պարունակում է այրման համար անհրաժեշտ քանակությանբ թթվածին (թթվածնի ծավալային բաժինը օդում ընդունիր \(20\) %):
 
 
Պատասխան 1՝
 
Պատասխան 2՝
 
Պատասխան 3՝