Chemistry-animated-023.gif 
 
Կազմի՛ր ռեակցիաների հավասարումները, որոնց օգնությամբ հնարավոր է իրականացնել ստորև ներկայացված փոխարկումները:
 
CCOCO2օքսիդCdCO3CdJ2
 
Որպես պատասխան ներկայացրու բոլոր ռեակցիաների հավասարումների ձախ մասերի քանակաչափական գործակիցների գումարային թիվը:
 
Պատասխան՝