Կալցիումի կարբոնատի քայքայման հետևանքով առաջացած գազը անցկացրել են կալիումի հիդրօքսիդի լուծույթի մեջ, որի հետևանքով առաջացել է 216.66 գ չեզոք աղ:
 
Հաշվի՛ր
 
1. Քայքայված կարբոնատի զանգվածը (գ):
 
2. Փոխազդած ալկալու զանգվածը (գ):
 
3. Ծախսված գազի ծավալը (ն.պ.լ):
 
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.
 
Պատասխան 3.