Գրի՛ր ստորև ներկայացված փոխարկումներին համապատասխանող ռեակցիաների հավասարումները:
 
Որոշի՛ր \(4\)-րդ ռեակցիայի հետևանքով առաջացած ածխածնի \((IV)\) օքսիդի զանգվածը (գ), եթե \(1\)-ին ռեակցիային մասնակցող պինդ ելանյութի քանակը 0.2 մոլ է:
 
CCO2(ալկալի)CsCO3CsHCO3t°CO22
 
Պատասխան՝