178e55c520763f794fc1916dc43d5221.jpg
 
Ավարտի՛ր սիլիցիումի վերաբերյալ ստորև բերված պնդումը՝ նշելով ճիշտ պատասխանը:
 
Սիլիցիումի առավել տարածված միացությունն է՝ .......:
 
Պատասխան՝