Գրի՛ր ռեակցիաների հավասարումները, որոնց օգնությամբ հնարավոր է իրականացնել հետևյալ փոխարկումները:
 
Si(1)Ca2Si(2)HClSiH4(3)SiO2(4)օքսիդPbSiO3
 
Որպես պատասխան ներկայացրու՝
 
1. \((1)\)-ի և \((3)\)-րդ ռեակցիաների քանակաչափական գործակիցների գումարային թիվը:
 
2. \((2)\)-րդ և \((4)\)-րդ ռեակցիաների քանակաչափական գործակիցների գումարային թիվը:
 
3. Առաջացած սիլիկատի զանգվածը (գ), եթե սիլիցիդի ստացման նպատակով ծախսված ոչ մետաղի զանգվածը 8.4 գրամ է:
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.
 
Պատասխան 3.