109.44 գ զանգվածով մագնեզիումի սիլիցիդը փոխազդել է ավելցուկով վերցված աղաթթվի հետ: Փոխազդեցությունից ստացված գազը լրիվ այրել են օդում:
 
download (24).jpg
 
Որոշի՛ր
 
1. Սիլիցիդի և աղաթթվի փոխազդեցության հետևանքով անջատված գազի ծավալը ( լ, ն. պ.):
 
2. Այրման հետևանքով ստացված պինդ նյութի զանգվածը (գ):
 
3. Ծախսված օդի ծավալը (լ, ն. պ., ընդունի՛ր օդում թթվածնի ծավալային բաժինը \(20\) %):
 
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.
 
Պատասխան 3.