Ստորև տրված փոխարկումների շղթայում որոշի՛ր XSiO3 նյութի մոլային զանգվածը (գ/մոլ), եթե \(X\)-ի զանգվածային բաժինը XO օքսիդում հավասար է 71.429 % 
 
Si1SiO22XSiO3
 
 
Պատասխան՝