Որոշի՛ր սիլիցիումի \((IV)\) օքսիդի զանգվածը (գ)՝ 332.92 գ զանգվածով կալցիումի սիլիկատում:
 
calcarea_silicata.jpg
 
Պատասխան՝