объеманая-молекула-аммиака.png
 
Ստորև գրվածներից ընտրի՛ր այն նյութի բանաձևը, որը համապատասխան պայմաններում կարող է փոխազդել ամոնիակի հետ՝ առաջացնելով դոնորակցեպտորային կապ պարունակող միացություն: