Տեսություն

Առաջադրանքներ

Թեստեր

1. Վարժանք ազոտի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

7

Նյութեր ուսուցչի համար