Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Որոշել որ պնդումն է վերաբերում ազոտ տարրին, իսկ որը ազոտ պարզ նյութին 2Մ.
2. Ամոնիակի հետ փոխազդող նյութի ընտրություն՝ ըստ փոխազդեցության արգասիքում առկա կապի 2Մ.
3. Ամոնիումի աղի ընտրություն` ըստ ռեակցիայի արգասիքի 3Մ.