312.jpg 
 
Ազոտի և ազոտի\((II)\) օքսիդի խտությունը` ըստ ջրածնի \(14,5\) է: 170.24 (լ, ն.պ.) ծավալով այդ խառնուրդին ավելացրել են 1.9 մոլ թթվածին:
 
Որոշի՛ր.
 
1.  ազոտի\((II)\) օքսիդի քանակը սկզբնական խառնուրդում (մոլ)
 
2. ազոտի ծավալային բաժինը (%) սկզբնական խառնուրդում
 
3. վերջնական գազային խառնուրդի ծավալը (լ)
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.
 
Պատասխան 3.