tumblr_inline_mukref0Z971rcy9gq.gif 
 
Հաշվի՛ր ինչ ծավալով (լ) օդից կարելի է ստանալ այնքան ազոտ, (ազոտի պարունակությունն օդում \(80\)% է ըստ ծավալի), որն անմնացորդ կարող է փոխազդել (համապատասխան պայմաններում) 721.92 լ ջրածնի հետ:
 
(Պատասխանը ներկայացրու հարյուրերորդական թվի ճշտությամբ)
 
Պատասխան՝