thumbs.jpg
 
Ստորև բերված պնդումներից ո՞րն է վերաբերում ազոտ տարրին, իսկ ո՞րը պարզ նյութ ազոտին:
 
1. ջրում քիչ է լուծվում

2. առավելագույն վալենտականությունն է՝ \( IV\)
 
 
Պատասխաններում գրի՛ր պնդման համարը \((1\) կամ \(2)\)
\( \) 
Պատասխան 1. վերաբերվում է ազոտ տարրին՝
 
Պատասխան 2. վերաբերվում է պարզ նյութ ազոտին՝