как-задавать-вопросы.jpg
 
 
\(VA\) խմբի երկու կից պարբերությունների տարրերի ատոմների առաջացրած բարձրագույն օքսիդների մոլային զանգվածների տարբերությունը \(34\) գ/ մոլ է:
 
Որոշի՛ր  այդ օքսիդների բանաձևերը և որպես պատասխան ներկայացրո՛ւ.
 
1. Փոքր մոլային զանգվածով օքսիդին համապատասխանող 14 մոլ քանակով թթվի զանգվածը (գ):
 
2. Մեծ մոլային զանգվածով օքսիդին համապատասխանող երկու թթուների հավասարամոլային 115.7 գ զանգվածով խառնուրդում, թթուների նյութաքանակները (մոլ):
 
 
Պատասխան 1.  
 
Պատասխան 2.