Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ամբողջացնել տրված նախադասությունը VA խմբի տարրերի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
2. VA խմբի տարր պարունակող միացության բանաձևի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
3. VA խմբի տարր պարունակող հետազոտվող նյութերի քանակների հարաբերության որոշումը

Բարդություն հեշտ

2
4. VA խմբի տարրի ատոմի տարբեր օքսիդացման աստիճաններով նյութերի զույգի ընտրություն

Բարդություն միջին

4
5. Ազոտի ենթախմբի տարրի ատոմ պարունակող թթուները դասավորել ըստ օքսիդիչ հատկության

Բարդություն միջին

4
6. Միջին օքսիդացման աստիճան VA խմբի տարրի ատոմ պարունակող միացության ընտրություն

Բարդություն միջին

4
7. VA խմբի տարր պարունակող բարձրագույն օքսիդների որոշումը՝ ըստ մոլային զանգվածների տարբերության

Բարդություն բարդ

5
8. VIA խմբի տարր պարունակող նյութի ընտրությունը՝ ըստ ջրային լուծույթի միջավայրի

Բարդություն բարդ

6
9. VA խմբին պատկանող անհայտ տարրի և նրա օքսիդի որոշումը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար