Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Ամբողջացնել տրված նախադասությունը VA խմբի տարրերի վերաբերյալ 1Մ.
2. VA խմբի տարր պարունակող հետազոտվող նյութերի քանակների հարաբերության որոշումը 2Մ.
3. Ազոտի ենթախմբի տարրի ատոմ պարունակող թթուները դասավորել ըստ օքսիդիչ հատկության 4Մ.