120539136_2835299_VESI.gif
                                       
Կշեռքի նժարների վրա տեխադրել \(VA\) խմբի տարրի ատոմ պարունակող հետազոտվող նյութերի՝ կալցիումի ֆոսֆատ և ամոնիումի նիտրատ նմուշներ:
 
Հաշվի՛ր ի՞նչ մոլային հարաբերությանբ (նյութերի գրված հաջորդականությամբ) են վերցվել այդ նմուշները` ըստ նկար պատկերված կշերքի: