shutterstock_28123036.jpg
 
Նկարում պատկերված փորձանոթներից առաջինի մեջ լցված է աղի լուծույթ, որը պարունակում է առավելագույն օքսիդացման աստիճան ցուցաբերող \(VA\) խմբի տարրի ատոմ, իսկ երկրորդի մեջ աղի լուծույթ, որը պարունակում է միջանկյալ օքսիդացման աստիճան ցուցաբերող նույն տարրի ատոմ:
 
Ստորև ներկայացվածված շարքից ընտրի՛ր այդ երկու աղերի բանաձևերը և հաշվի՛ր, քո ընտրած զույգից, հիդրոլիզվող աղի մոլային զանգվածը:
 
 
Պատասխան 2.