Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ազոտի ենթախմբի ընդհանուր բնութագիրը Իմանալ ազոտի ենթախմբի տարրերի ատոմների ընդհանուր բնութագիրը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ամբողջացնել տրված նախադասությունը VA խմբի տարրերի վերաբերյալ 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 1Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները VA խմբի տարրերի ատոմների և նրանց առաջացրած միացությունների հատկությունների փոփոխության (տարրի կարգաթվի մեծացման հետ) վերաբերյալ: Կրկնել և ամրապնդել գիտելիքները ատոմի կառուցվածքի և պարբերական համակարգի կառուցվածքի վերաբերյալ
2. VA խմբի տարր պարունակող միացության բանաձևի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ազոտի ենթախմբի ընդհանուր բնութագրի վերաբերյալ: Իմանալ այդ խմբում ընդգրկված տարրերի քիմիական նշանները և ըստ դրանց ընտրել քիմիական միացության բանաձևը ու հաշվել տարրի ատոմի օքսիդացման աստիճանը
3. VA խմբի տարր պարունակող հետազոտվող նյութերի քանակների հարաբերության որոշումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները VA խմբի տարրերի ընդհանուր բնութագրի վերաբերյալ: Կարողանալ ըստ տրված նկարի (հավասարակշրված կշեռք) որոշել նյութերի մոլերի հարաբերությունը
4. VA խմբի տարրի ատոմի տարբեր օքսիդացման աստիճաններով նյութերի զույգի ընտրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները VA խմբի տարրերիի ատոմների հատկությունների վերաբերյալ (օքսիդացման աստիճանի): Տրված նյութերի զույգերից կարողանալ ընտրել այն զույգը, որում նյութերից մեկը պարունակում էը բարձրագույն օքսիդացման աստիճանով ազոտ տարրի ատոմ, իսկ մյուսը՝ միջանկյալ: Կրկնել աղերի հիդրոլիզը
5. Ազոտի ենթախմբի տարրի ատոմ պարունակող թթուները դասավորել ըստ օքսիդիչ հատկության 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Իմանալ ազոտի ենթախմբում ընդգրկված տարրերը: Թթուների տրված շարքից ընտրել նշված ենթախմբի տարրի ատոմ պարունակող թթուները և դասավորել դրանք ըստ օքսիդիչ հատկության ուժի: Կարողանալ որոշել պրոտոնների քանակը (մոլ) ամենաուժեղ թթվի տրված քանակում: Կրկնել ատոմի կառուցվածքը
6. Միջին օքսիդացման աստիճան VA խմբի տարրի ատոմ պարունակող միացության ընտրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ազոտի ենթախմբի տարրերի ընդհանուր բնութագրի վերաբերյալ: Իմանալ այդ տարրերի ատոմների օքսիդացման աստիճանների դրսևորման միջակայքը: Կրկնել մոլային զանգված, մոլային բաժին հասկացությունները
7. VA խմբի տարր պարունակող բարձրագույն օքսիդների որոշումը՝ ըստ մոլային զանգվածների տարբերության 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ազոտի ենթախմբի տարրերի առաջացրած օքսիդների և նրանց համապատասխան թթուների վերաբերյալ: Կարողանալ որոշել կից պարբերությունների VA խմբի երկու տարրերի բարձրագույն օքսիդների բանաձևերը, եթե հայտնի է վերջիներիս մոլային զանգվածների տարբերությունը
8. VIA խմբի տարր պարունակող նյութի ընտրությունը՝ ըստ ջրային լուծույթի միջավայրի 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ազոտի ենթախմբի տարրերի ընդհանուր հատկությունների վերաբերյալ: Կարողանալ շարքից ընտրել այդ խմբի տարրի ատոմ պարունակող այն նյութը, որի ջրային լուծույթն ունի հիմնային միջավայր: Կարողանալ համակարգել գիտելիքները և կատարել անհրաժեշտ հաշվարկներ: Կրկնել աղերի հիդրոլիզը
9. VA խմբին պատկանող անհայտ տարրի և նրա օքսիդի որոշումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Ըստ տրված օքսիդի մոլային զանգվածի կարողանալ որոշել ազոտի ենթախմբին պատկանող տարրը և նրան համապատասխանող օքսիդը, ապա ըստ ընթացող ռեակցիայի ուրվագրի կարողանալ կազմել ռեակցիայի հավասարումը ու կատարել անհրաժեշտ հաշվարկներ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Ազոտի ենթախմբի ընդհանուր բնութագիրը» թեմայից 00:15:00 հեշտ 7Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները VA խմբի տարրերի ատոմների և նրանց առաջացրած միացությունների հատկությունների փոփոխության (տարրի կարգաթվի մեծացման հետ) վերաբերյալ: Կրկնել և ամրապնդել գիտելիքները ատոմի կառուցվածքի և պարբերական համակարգի կառուցվածքի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք VA խմբի տարրերի ատոմների հատկությունների վերաբերյալ 00:15:00 միջին 17Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները VA խմբի տարրերիի ատոմների հատկությունների վերաբերյալ (օքսիդացման աստիճանի): Տրված նյութերի զույգերից կարողանալ ընտրել այն զույգը, որում նյութերից մեկը պարունակում էը բարձրագույն օքսիդացման աստիճանով ազոտ տարրի ատոմ, իսկ մյուսը՝ միջանկյալ: Կրկնել աղերի հիդրոլիզը
2. Ստուգողական աշխատանք ազոտի ենթախմբի տարրերի ատոմների հատկությունների վերաբերյալ 00:25:00 բարդ 15Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ազոտի ենթախմբի տարրերի ընդհանուր բնութագրի վերաբերյալ: Իմանալ այդ տարրերի ատոմների օքսիդացման աստիճանների դրսևորման միջակայքը: Կրկնել մոլային զանգված, մոլային բաժին հասկացությունները: Ազոտի ենթախմբին պատկանող տարրի որոշում՝ ըստ ատոմում ազատ օրբիտալների թվի

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը