nitro-set.png
 
Ամբողջացրո՛ւ ստորև գրված նախադասությունը (ընտրելով ճիշտ պատասխանը) նկարում պատկերված տարրի ենթախմբի ատոմների և նրանց միացությունների հատկությունների փոփոխությունների վերաբերյալ:
 
Կարգաթվի մեծացման հետ ատոմների էներգիական մակարդակների թիվը