Համապատասխան պայմաններում պղնձի և խիտ ազոտական թթվի փոխազդեցությունից ո՞ր գազը կանջատվի:
 
 
Հաշվի՛ր ինչ զանգվածով մետաղ է մշակվել թթվով, եթե մշակման հետևանքով անջատվել է 0.72 մոլ քանակով, քո կողմից ընտրված գազը:
 
Պատասխան՝