hhhhh.png  
 
Վերը ներկայացված օքսիդներից ընտրի՛ր այն օքսիդը, որը փոխազդում է ալկալիների հետ՝ օքսիդացման աստիճանի փոփոխությամբ:
 
Կազմի՛ր այդ օքսիդի և LiOH-ի լուծույթի միջև ընթացող ռեակցիայի հավասարումը և որպես պատասխան ներկայացրու մեծ մոլային զանգված ունեցող 6 մոլ քանակով աղի զանգվածը (գ):
 
Պատասխան՝