Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

6Մ.
544a528021b97d8244f3e9ea.jpg
 
Անմնացորդ փոխազդել են պղնձի\((II)\) օքսիդը և յոդաջրածնի 25 % զանգվածային բաժնով 589 գ լուծույթը:
 
Հաշվի՛ր
 
\(1\). Յոդաջրածնի նյութաքանակը լուծույթում (մոլ, հարյուրերորդական թվի ճշտությամբ)
 
\(2\). Փոխազդած օքսիդի նյութաքանակը (մոլ, հարյուրերորդական թվի ճշտությամբ)
 
\(3\). Փոխազդեցության հետևանքով առաջացած աղի զանգվածը (գ, ամբողջ թվի ճշտությամբ)
 
Պատասխան \(1\). 
 
Պատասխան \(2\). 
 
Պատասխան \(3\).