Բարդության աստիճանը
00:07:00

Առաջադրանքների ցանկ:

5Մ.
1. Հալոգենաջրածնային միացության բանաձևի ընտրություն 1Մ.
2. Քլորաջրածնի մոլեկուլում նեյտրոնների թվի որոշում 2Մ.
3. Հալոգենաջրածնի բանաձևի որոշումը՝ ըստ տրված զանգվածի և նյութաքանակի 2Մ.