1315343867_image153.jpg
 
Նատրիումի բրոմիդի 2.78 գ զանգվածով բյուրեղահիդրատը ավելցուկով արծաթի նիտրատի լուծույթի հետ փոխազդելիս ստացվում է 3.76 գ նստվածք:
 
Որոշի՛ր
 
\(1\). Բյուրեղահիդրատի մոլային զանգվածը (գ/մոլ):
 
\(2\). Ի՞նչ քանակով (մոլ) բրոմ կստացվի, եթե նշված զանգվածով բյուրեղահիդրատը լուծեն ջրում և լուծույթով էլեկտրական հոսանք անցկացնեն (էլեկտրոլիզ):
 
Ընթացող ռեակցիայի հավասարումն է՝ 2NaBr+2H2O=H2+Br2+2NaOH
 
Պատասխան \(1\).
 
Պատասխան \(2\). 
 
kartinka-47.gif