Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

6Մ.
1. Քլորաջրածնից քլոր ստանալու համար նյութի ընտրություն 1Մ.
2. Նյութերի ընտրություն՝ ըստ արգասիքի (գազային քլորի) 1Մ.
3. Բրոմի զանգվածի որոշումը՝ ըստ քլորի և բրոմիդի փոխազդեցության ռեակցիայի 4Մ.