Քալկոգեններ առաջացրած պարզ նյութեր: Ջրածնային և թթվածնային միացություններ:
\(VIA\) խմբում տարրերի ատոմների առաջացրած պարզ նյութերը:
 
Թթվածինը \((\)Օ2\()\)`  անգույն, անհոտ, գազ է (ն.պ.)
 
1_5254fc5b2b7b25254fc5b2b7ef.jpg
 
Ծծումբ \((\)\(S\)\()\)` սովորական պայմաններում դեղին գույնի պինդ նյութ է:
 
images (9).jpg
 
 
Սելեն \((\)\(Se\)\()\)` սովորական պայմաններում պինդ, մոխրագույն նյութ է
 
download (13).jpg
 
Տելուր \((\)\(Te\)\()\)` սովորական պայմաններում պինդ, արծաթամոխրագույն նյութ է
 
images (10).jpg
 
Պոլոնիում \((\)\(Po\)\()\) ` սովորական պայմաններում պինդ, սպիտակարծաթավուն նյութ է
 
x_d6d8a049.jpg
  
\(VIA\) խմբում տարրերի կարգաթվի մեծացման հետ օրինաչափորեն մեծանում են այդ տարրերի առաջացրած պարզ նյութերի հալման ու եռման ջերմաստիճանները:
Այդ տարրերի ջրածնային ցնդող միացություններ` H2R ընդհանուր բանաձևով:
 
 
c57ff2.jpg
Ջրի մոլեկուլի մոդելը
 
 
pic1632.png
Ծծմբաջրածնի մոլեկուլի մոդելը
 
 
 
Hydrogen-telluride-3D-vdW.svg.png  Hydrogen-selenide-2D-dimensions.svg.png
Սելենաջրածնի մոլեկուլի մոդելը
 
 
     
Hydrogen-selenide-3D-vdW.png  Hydrogen-telluride-2D-dimensions.svg.png
Տելուրաջրածնի մոլեկուլի մոդելը
 
 
Դրանցից միայն  ջուրն է օժտված է թթվահիմնային երկակիությամբ: Մյուս քալկոգենների ջրածնային միացությունները ջրային լուծույթում թույլ թթուներ են:
 
H2SH2SeH2Te  շարքում թթվի դիսոցման աստիճանն աճում է, իսկ կայունությունը` նվազում:
 
Թթվածնի հետ քալկոգեններն առաջացնում են թթվային օքսիդների երկու շարք` RO2և RO3, որոնց համապատասխանում են H2RO2 ևH2RO3 են թթուները:
Աղբյուրները
Լ.Ա.Սահակյան և ուրիշներ, քիմիա 9, Երևան 2015