Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

4Մ.
745174797.jpg
 
Ո՞ր նյութերի միջև տեղի ունեցող փոխազդեցությունն է արտահայտվում S2++2H+=H2S կրճատ իոնային հավասարմամբ:
 
1. Ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանը.
 
 
2. Որոշի՛ր քո կողմից ընտրված նյութերի միջև ընթացող իոնափոխանակման ռեակցիայի հետևանքով առաջացած ծծմբաջրածնի ծավալը (լ, ն, պ.) (լուծելիությունը անտեսի՛ր), եթե ռեակցիայի ավարտից հետո ստացված լուծույթում հայտնաբերվել է 0.8 մոլ կատիոն:
 
Պատասխան՝