Ծծմբական թթվի ֆիզիկական հատկությունները և արտադրությունը:
Ծծմբական թթվի քիմիական բանաձևն է՝ H2SO4
 
images (4).jpg 
        կառուցվածքային բանաձևը            
 
 um040-300x210.jpgSulfuric-acid-3D-vdW.png
                                            մոլեկուլի մոդելը
  
Ֆիզիկական հատկությունները:
Ծանր, չցնդող, յուղանման հեղուկ է, \(ρ =1,84\ \)գ/սմ³, լավ լուծվում է ջրում`անջատելով մեծ քանակությամբ ջերմություն: \(t°\) հալմ. \(= 10,3°C\), \(t°\)եռ. \(= 296°\)\(C\), օժտված է ջուր խլելու ընդունակությամբ (ածխացնում է թուղթը, փայտը, շաքարը):
 
hqdefault.jpg  301.jpg  640px-Sulfuric_acid_burning_tissue_paper.jpg 
      
 
Ուշադրություն
Ծծմբական թթուն փոքր բաժիններով պետք է լցնել ջրի մեջ և ոչ թե հակառակը: 
image030.png

Ծծմբական թթուն ջրում լուծելիս ջերմաստիճանը հասնում է \(100°\)\(C\)-ի:
 
hello_html_m4b6efa95.jpg
 
Ծծմբական թթվի արտադրությունը:
images (6).jpg
 
 
Ծծմբական թթվի արտադրության հիմնական փուլերն են՝
 
Առաջին փուլ. ծծմբի\((IV)\) օքսիդի ստացումը.

S +O2 = SO24FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2 2CuS+3O2=2SO2+2CuO
 
1937601-1.jpg
 
Երկրորդ փուլ. SO2-ի օքսիդացումը. մաքրելուց, չորացնելուց և ջերմափոխանակիչի միջով անցկացնելուց հետո մղում են կոնտակտային ապարատ \((\)\(450°С – 500°С\), կատալիզատոր` V2O5\()\), որտեղ SO2-ը (ծծմբային անհիդրիդը) փոխարկվում է SO3-ի (ծծմբական անհիդրիդի).
 
2SO 2O 2=2SO3
 
images (7).jpg
 

Երրորդ փուլ. կլանող աշտարակում SO3-ը կլանում են խիտ ծծմբական թթվով: Կլանման համար չի կարելի ջուր օգտագործել, որովհետև գոյանում է ծծմբական թթվի մանր կաթիլներից կազմված մառախուղ.
 
nSO3 + H2SO4(խիտ)    (H2SO4 nSO3 (օլեում)
kjkjk.png
Աղբյուրները
Լ.Ա.Սահակյան և ուրիշներ, քիմիա 9, Երևան 2015