Բարդության աստիճանը
00:08:00

Առաջադրանքների ցանկ:

6Մ.
1. Ծծմբի(IV) օքսիդի հետ փոխազդող նյութի ընտրություն 1Մ.
2. Ավարտել տրված նյութի և ծծմբական թթվի փոխազդեցության ռեակցիայի հավասարումը 2Մ.
3. Քիմիական հավասարումներից ընտրել կատալիզատորի արկայությամբ ընթացող ռեակցիայի հավասարումը 3Մ.